Trendy cyberbezpieczeństwa w 2024 roku

Świat jest dynamiczny, zmienia się każdego dnia. Niby frazes i truizm, ale w cyfrowym świecie to właśnie cyberbezpieczeństwo odgrywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu firm. W miarę rozwoju technologii i coraz bardziej zaawansowanych ataków cybernetycznych ważne jest, aby firmy były świadome najważniejszych kierunków
w cyberbezpieczeństwie i podejmowały odpowiednie środki ostrożności.
Rozwój technologii i coraz bardziej zaawansowane ataki cyberłobuzów nakładają na firmy pewną presję – firmy muszą nieustannie dostosowywać się do dynamiki świata IT, a tym samym skutecznie przeciwdziałać ewentualnym atakom
i ich skutkom dla organizacji.

Ten artykuł pomoże ci poznać najważniejsze kierunki w cyberbezpieczeństwie 2024 roku. Wyjaśni ci również niektóre pojęcia, aby cała zagadnienie było nieco łatwiejsze do przyswojenia.

1. Coraz większa ilość ataków typu ransomware

Ataki ransomware stały się jednym z najpoważniejszych zagrożeń współczesnego świata IT. Atak tego typu szyfruje pliki, serwery i inne zasoby firmy, a sposobem na ich odblokowanie ma być zapłata okupu (w zamian za którą zaatakowana firma otrzymuje tzw. dekryptor – program umożliwiający odszyfrowanie plików i zasobów). Tego typu działania są coraz bardziej zaawansowane i mogą spowodować poważne straty, od reputacji na finansach kończąc. Niestety, nie zawsze scenariusz jest tak kolorowy i niekiedy plików nie udaje się odszyfrować, nawet mimo zapłaty okupu. W takim wypadku przydają się regularnie wykonywane kopie zapasowe plików, danych i innych zasobów. Posiadanie działającej, zabezpieczonej i przetestowanej kopii zapasowej pozwoli odzyskać pliki. 

Więcej o kopiach zapasowych przeczytasz w tym linku – KLIK.

Działania prewencyjne obejmują również takie aspekty jak: 
– nowoczesne narzędzia antywirusowe np. XDR/ EDR (odpowiednio wdrożone będą informować o potencjalnych zagrożeniach)
– regularne aktualizacje oprogramowania (aktualizacje zawierające poprawki i tzw. łatki)
– nowoczesny sprzęt i systemy operacyjne 
– szkolenie pracowników z zasad cyberbezpieczeństwa.

2. Ochrona danych osobowych

Od wielu lat zmiany ustawodawcze nakładają na firmy coraz to nowe wymogi w ramach ochrony danych osobowych. Przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności i bezpieczeństwa tych danych to nie tylko uniknięcie kar finansowych w przypadku ewentualnego wycieku. To także budowanie zaufania wśród swoich klientów i partnerów biznesowych. Działania mające na celu zabezpieczenie danych przestały więc być zalecane, są po prostu konieczne. Regularny audyt infrastruktury IT (w tym także luk bezpieczeństwa) i działania naprawcze dają pewność, że dane
są bezpieczne każdego dnia. 

3. Ataki socjotechniczne

Ataki socjotechniczne to jedna z wielu metod używanych przez cyberłobuzów, w celu uzyskiwania poufnych informacji lub dostępu do systemów teleinformatycznych. Najbardziej znanym rodzajem są ataki typu phishing, czyli nic innego niż podszywanie się pod zaufane osoby, instytucje w celu wyłudzenia danych. Kolejne zagadnienie – inżynieria społeczna, wykorzystująca psychologiczne i socjotechniczne metody manipulacji. Ataki, jak również sama pomysłowość hakerów jest coraz bardziej kreatywna i wyrafinowana, co sprawia że szkodliwe działania są coraz trudniejsze
do wykrycia. Można zatem z całą pewnością uznać je za powód do obaw, zarówno obecnie jak i w przyszłości. 

Aby uniknąć tego typu ataków (lub zmniejszyć straty lub skalę takiego ataku) bardzo istotne jest nieustanne szkolenie pracowników. Budowanie świadomości i czujności jest niewątpliwie znaczące w kwestii zapobiegania czy obrony przed metodami oszustw.  

4. Wykorzystanie AI do analizy danych

Analiza danych odgrywa bardzo ważną rolę w identyfikowaniu i zwalczaniu zagrożeń cybernetycznych. Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych i sztucznej inteligencji ułatwia szybkie wykrywanie i reagowanie na ataki. Analiza danych może pomóc w identyfikowaniu powtarzalnych wzorców zachowań, wykrywaniu nieznanych zagrożeń
i ochronie przed atakami w czasie rzeczywistym. Inwestycja w narzędzia i ekspertów ds. analizy danych może znacznie wzmocnić cyberbezpieczeństwo firmy.
 

Integracja sztucznej inteligencji (AI) z firewall’am
i (zaporami sieciowymi) zmienia podejście do ochrony sieci, oferując zaawansowane rozwiązania w zwalczaniu cyberzagrożeń. Firewalle wyposażone w AI, wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego, są zdolne do dynamicznego analizowania ruchu sieciowego i automatycznego dostosowywania zasad bezpieczeństwa. Pozwala to na wykrywanie i neutralizowanie nawet najbardziej przebiegłych ataków. 

Ponadto, zaawansowane modele sztucznej inteligencji w firewallach umożliwiają identyfikację i blokadę nieznanych zagrożeń, zanim zdążą one wyrządzić szkody, dzięki ciągłej adaptacji do ewoluującego struktury cyberbezpieczeństwa. W rezultacie, zastosowanie AI w firewallach stanowi przydatny element w budowaniu skutecznej i proaktywnej obrony, chroniąc przed coraz bardziej rozwiniętymi oraz nieprzewidywalnymi cyberatakami.

5. Metody reagowania na ataki hakerskie i ich następstwa

W przypadku ataku cybernetycznego ważne jest, aby firma miała odpowiednie procedury i zasoby do zarządzania incydentem. Zarządzanie incydentami obejmuje szybką reakcję na atak, izolację i naprawę uszkodzeń oraz przywrócenie prawidłowego funkcjonowania systemów. Ważne jest, aby mieć przygotowane procedury reakcji na incydenty, przeprowadzać regularne ćwiczenia i szkolenia, oraz współpracować z ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa
w przypadku poważnych incydentów.
 

Bardzo ważnym elementem strategii bezpieczeństwa jest wdrożenie i testowanie backup’ów danych oraz zasobów (kopii zapasowych), zapewniających, że wszystkie informacje są regularnie archiwizowane i można je szybko odzyskać po ataku. Posiadanie skutecznego planu B w obszarze IT, który obejmuje zarówno alternatywne ścieżki dostępu do zasobów, jak i gotowe procedury przełączania na systemy zapasowe, jest niezbędne do minimalizacji przestojów i strat.  

Kluczowe jest regularne testowanie i aktualizowanie tych planów, aby upewnić się, że firma jest w pełni przygotowana na ewentualne incydenty i że proces odzyskiwania po ataku jest jak najmniej bolesny i czasochłonny. 
W ten sposób odpowiednio zaplanowane procedury backupu i dobrze przemyślany plan B stanowią doskonałą linię obrony w odpowiedniej strategii cyberbezpieczeństwa każdej firmy. 

Warto również wspomnieć, że utrata firmowych danych to nie tylko skutek ataku hakerskiego. Trzeba wymienić także zdarzenia losowe takie jak: pożar, zalanie, awaria sprzętu. Jak zapobiec tego typu utracie danych? Przede wszystkim prewencja – sprzęt dobrej jakości, odpowiednio konserwowany (np. regularne wymienianie części lub po prostu inwestycja w nowszy sprzęt), systemy przeciwpożarowe i informujące o zalaniu, czy nawet klastry serwerów. Możliwości jest mnóstwo, a wybrane rozwiązania przede wszystkim dostosowujemy do wymagań konkretnej organizacji (w tym możliwości finansowe rzecz jasna). 

6. Edukacja i budowanie świadomości o cybersecurity

Naruszenia cyberbezpieczeństwa często wynikają z błędów ludzkich, dlatego edukacja i świadomość pracowników
są niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa firmy.

Szkolenia dotyczące bezpieczeństwa w sieci powinny obejmować takie zagadnienia jak:
– rozpoznawanie zagrożeń, 
– zasady bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych,
– tworzenie silnych haseł i regularne aktualizowanie oprogramowania (tu również nasz wpis o tworzeniu silnych haseł – KLIK)
Ważne jest także stosowanie procedur i polityk bezpieczeństwa w firmie i zachęcać pracowników do zgłaszania podejrzanych aktywności.
 

Regularne szkolenia zespołu są niezbędne, aby być na bieżąco z wiedzą o najnowszych zagrożeniach i najlepszych praktykach obronnych. Podkreślenie wpływu każdego pracownika na utrzymanie bezpieczeństwa firmy oraz inwestycja w ciągłą edukację to ważne kroki w budowaniu solidnej, odporniej na ataki cybernetyczne organizacji. 

Zachęcamy do rozpoczęcia szkoleń oraz edukacji jak najszybciej, ponieważ inwestowanie w pracowników, nawet jeśli wiąże się z kosztami, zdecydowanie opłaca się w dłuższej perspektywie. Lepiej zapobiegać, niż później radzić sobie
ze skutkami incydentów bezpieczeństwa. Pracownicy świadomi zagrożeń i umiejący właściwie reagować w sytuacjach kryzysowych to cenny atut firmy, który może zaoszczędzić wiele zasobów i chronić reputację przed potencjalnymi szkodami. Dodatkowo bardzo często inwestycja w pracowników okazuje się korzystniejsza finansowo, a niżeli miałoby dojść do ataku hakerów.
 

Podsumowując, cyberbezpieczeństwo jest niezwykle ważne dla każdej firmy w dzisiejszym świecie cyfrowym. Zrozumienie i wdrożenie przydatnych i dostosowanych do organizacji rozwiązań może pomóc w minimalizowaniu ryzyka i ochronie firmy przed atakami. Inwestycja w odpowiednie narzędzia, szkolenia pracowników i współpracę
z ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa to przepis na skuteczną ochronę przed zagrożeniami cybernetycznymi. 
 

Masz pytania w zakresie bezpieczeństwa IT?

Daj nam znać, odpowiemy na twoje pytania.