Jak ważna jest dotacja dla rozwoju biznesu?

        Prowadzenie własnej firmy to nie lada wyzwanie. Niezależnie od branży, w jakiej się poruszamy, musimy mierzyć się z różnymi przeciwnościami, takimi jak rosnąca konkurencja, zmieniające się trendy rynkowe czy nieprzewidziane czynniki zewnętrzne. Jednym z kluczowych obszarów, który może mieć znaczący wpływ na powodzenie naszego przedsięwzięcia, jest infrastruktura IT. W dzisiejszych czasach skuteczne zarządzanie tą sferą stało się niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania i ochrony wrażliwych danych. 
 
Pomoc finansowa zewnętrzna nie tylko umożliwia realizację ambitnych projektów inwestycyjnych, ale także stwarza możliwości przyspieszenia adopcji nowoczesnych technologii oraz ulepszenia infrastruktury.  
 
Ten artykuł ma na celu przedstawienie, jak odpowiednio wykorzystane dotacje mogą przyczynić się do znaczącego wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

Bezpieczeństwo infrastruktury IT

Bezpieczeństwo infrastruktury IT jest kwestią, która powinna być nieustannie monitorowana i udoskonalana. 
W zastraszającym tempie, zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem stale ewoluują, a cyberprzestępcy nieustannie poszukują nowych sposobów na naruszenie naszych systemów.  

Dlatego też należy podchodzić do tej problematyki z należytą powagą i wdrażać kompleksowe rozwiązania, które zapewnią ochronę naszym danym i nieprzerwane działanie firmy w sieci.

Rodzaj danych
Przykłady

Dane osobowe 

imiona, nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail 

Dane finansowe 

numery kart kredytowych, informacje o rachunkach bankowych, historie transakcji 

Dane operacyjne 

informacje o zamówieniach, zapasach, produkcji, dostawcach 

Dane strategiczne 

plany rozwoju, prognozy sprzedaży, informacje o nowych produktach 

Poznaj 5 wskazówek jak zabezpieczać dane

 1. Regularnie twórz kopie zapasowe danych.
 2. Szyfruj wrażliwe informacje.
 3. Wdrażaj procedury kontroli dostępu do danych. 
 4. Monitoruj (lub zespół IT) ruch sieciowy pod kątem podejrzanych aktywności. 
 5. Regularne szkolenia całej firmy.

Dlaczego nie warto wdrażać nowych rozwiązań na starym sprzęcie?

Tempo rozwoju technologicznego sprawia, że infrastruktura IT, nawet ta relatywnie nowa, szybko się dezaktualizuje. Wdrażanie nowych rozwiązań na przestarzałym sprzęcie może stanowić poważne wyzwanie i prowadzić do wielu problemów. 

          1. Ograniczona wydajność

Nowoczesne aplikacje, systemy operacyjne i usługi w chmurze wymagają coraz większej mocy obliczeniowej, pamięci oraz przepustowości sieci. Próba uruchomienia takich rozwiązań na starym sprzęcie skutkuje niską wydajnością, powolnym działaniem i frustrującymi przestojami. To z kolei może mieć negatywny wpływ na produktywność pracowników i satysfakcję klientów. 

          2. Problemy ze zgodnością i kompatybilnością.

Nowe oprogramowanie i usługi są często opracowywane z myślą o najnowszych technologiach. Próba integracji ich z przestarzałymi systemami może okazać się problematyczna lub wręcz niemożliwa. Może to prowadzić do problemów z kompatybilnością, błędów w działaniu i konieczności ręcznej interwencji. 

          3. Zwiększone ryzyko awarii i usterek.

Starszy sprzęt jest bardziej podatny na awarie i usterki. Częstsze przestoje, problemy z dostępnością i konieczność napraw mogą zakłócać normalne funkcjonowanie firmy. W ekstremalnych przypadkach mogą nawet doprowadzić do paraliżu kluczowych procesów. 

          4. Brak wsparcia i aktualizacji.

Producenci sprzętu i oprogramowania zaprzestają wsparcia technicznego oraz dostarczania aktualizacji i poprawek zabezpieczeń dla starszych modeli. Oznacza to, że infrastruktura IT staje się coraz bardziej podatna na luki i ataki hakerskie, co zagraża bezpieczeństwu firmy. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się z naszego filmu: Zagrożenia wynikające z braku aktualizacji oprogramowania. 

          5. Wyższe koszty.

Próba utrzymania przestarzałej infrastruktury IT wiąże się z wyższymi kosztami, takimi jak: 

 • Koszty napraw, części zamiennych i wsparcia technicznego 
 • Rosnące koszty energii elektrycznej i chłodzenia 
 • Niższa wydajność i produktywność pracowników 


Poznaj więcej informacji na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z przestarzałego sprzętu.
 
Kliknij tutaj, aby przeczytać wpis. 

Jak ważna jest dotacja w rozwoju biznesu?

Dotacje stanowią istotne źródło finansowania, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność, w tym inwestować w nowoczesną infrastrukturę IT. Dostęp do zewnętrznego wsparcia finansowego może być bardzo ważny dla powodzenia tych projektów. 

Pozyskanie środków na modernizację. 

Często, jednym z głównych celów pozyskiwania dotacji jest sfinansowanie kompleksowej modernizacji infrastruktury IT. Środki te mogą posłużyć do wymiany przestarzałego sprzętu, wdrożenia nowych systemów, oprogramowania oraz rozwiązań poprawiających cyberbezpieczeństwo – jednak wszystko zależy od programu czy możliwości dofinansowania, dlatego zachęcamy do zapoznania się dokładnie z każdym programem wsparcia przed złożeniem wniosku. A na co często programu oferują dotację? 

 • Zakup nowych serwerów, stacji roboczych, urządzeń sieciowych 
 • Wdrożenie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa IT 
 • Migracja do nowoczesnych platform chmurowych 
 • Inwestycje w oprogramowanie do zarządzania firmą 

Zwiększenie innowacyjności. 

Dotacje mogą również wspierać wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które podniosą konkurencyjność firmy na rynku. Pozwalają na sfinansowanie badań i rozwoju, a także pilotażowe wdrożenia nowych technologii. 

 • Opracowanie autorskich systemów informatycznych 
 • Implementacja zaawansowanych narzędzi analitycznych 
 • Wdrożenie rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (IoT) 
 • Inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego 

Poprawa efektywności operacyjnej. 

Dotacje mogą być również przeznaczone na zwiększenie efektywności operacyjnej firmy poprzez inwestycje w nowoczesne narzędzia i systemy informatyczne. Pozwala to na automatyzację procesów, redukcję kosztów i poprawę wydajności pracowników. 

 • Wdrożenie zintegrowanych systemów ERP 
 • Implementacja zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami 
 • Rozwój narzędzi analitycznych i Business Intelligence 
 • Inwestycje w rozwiązania z zakresu Lean Management 

Na co zwrócić uwagę przy reorganizacji z obszaru IT?

Zmiana infrastruktury IT, szczególnie w kontekście zwiększania jej bezpieczeństwa i niezawodności, to złożony proces wymagający starannego planowania i przemyślanego podejścia. Poniżej przedstawiamy istotne aspekty, na które warto zwrócić uwagę podczas tego typu przedsięwzięcia. 

 1. Ocena aktualnej infrastruktury. 

Pierwszym krokiem powinno być dokładne zidentyfikowanie i ocena aktualnego stanu infrastruktury IT. Należy przeprowadzić audyt infrastruktury IT (sprzętu, oprogramowania, systemów oraz procesów), aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy. 

 • Inwentaryzacja i analiza stanu technicznego urządzeń 
 • Ocena wydajności i niezawodności systemów 
 • Identyfikacja luk w zabezpieczeniach i podatności 
 • Analiza zgodności z obowiązującymi regulacjami

   

  2. Określenie strategii i priorytetów. 

Na podstawie wyników audytu należy opracować kompleksową strategię reorganizacji, określając priorytety i harmonogram działań. Ważne jest, aby zdefiniować konkretne cele, takie jak zwiększenie odporności na awarie, poprawa bezpieczeństwa danych czy podniesienie wydajności. 

 • Zdefiniowanie celów i oczekiwanych rezultatów 
 • Ustalenie kolejności wdrażania poszczególnych rozwiązań 
 • Stworzenie szczegółowego planu modernizacji 
 • Określenie mierzalnych wskaźników sukcesu

   

  3. Wybór optymalnych rozwiązań. 

Bardzo ważnym elementem reorganizacji jest dobór właściwych narzędzi i technologii, które spełnią zidentyfikowane potrzeby. Warto poświęcić czas na analizę ofert rynkowych i porównanie dostępnych rozwiązań pod kątem funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz kosztów. 

 • Analiza ofert dostawców sprzętu i oprogramowania 
 • Ocena zgodności rozwiązań z przyjętą strategią 
 • Testowanie i weryfikacja wydajności prototypów 
 • Wybór optymalnych rozwiązań w oparciu o analizę TCO

   

Obecne dotacje dla firm, które mogą pomóc Twojej firmie

W odpowiedzi na wyzwania wywołane pandemią COVID-19, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła program wsparcia dla branży HoReCa w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Program jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które doświadczyły znacznych trudności w czasie pandemii.  

Celem wsparcia jest pomoc w dywersyfikacji działalności oraz modernizacji infrastruktury, co ma przyczynić się do stabilizacji przedsiębiorstw i umożliwić im wprowadzenie nowych produktów lub usług.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.

Kwota dostępna: Program przewiduje wsparcie o łącznej wartości 1 189 856 004 zł dla wszystkich województw. 

Maksymalna kwota wsparcia: Do 540 tys. zł na przedsiębiorcę. 

Okres składania wniosków: Od 6 maja do 5 czerwca 2024 roku. 

Wydatki kwalifikowane: Dotacje mogą być przeznaczone na inwestycje związane z rozwojem technologicznym, modernizacją infrastruktury, oraz zieloną transformacją. 

Przedsiębiorcy mogą również skorzystać z funduszy na działania szkoleniowe i doradcze, które mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników oraz przystosowanie do nowych warunków rynkowych. 

Więcej informacji, w tym szczegóły dotyczące aplikacji i kwalifikacji, znajduje się na stronie PARP oraz w dostępnych webinarach, materiałach FAQ, które dostępne są pod tym linkiem

Podsumowanie

        Branża IT jest jednym z najbardziej dynamicznych i innowacyjnych sektorów gospodarki, który odgrywa kluczową rolę we współczesnym świecie cyfrowym. Wprowadzanie nowych technologii, rozwój kompetencji pracowników oraz dbałość o bezpieczeństwo danych stanowią fundamenty sukcesu dla firm działających w obszarze IT. 

Wyzwania, takie jak cyberbezpieczeństwo, brak wykwalifikowanych specjalistów, ciągła potrzeba aktualizacji czy odpowiedzialność społeczna, wymagają kompleksowego podejścia i strategicznego myślenia. Innowacje, perspektywy rozwoju oraz adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych są priorytetowymi elementami zapewniającymi konkurencyjność i sukces w branży IT. 

Dlatego też, inwestowanie w nowoczesne technologie, rozwój kompetencji pracowników, dbałość o bezpieczeństwo danych oraz odpowiedzialne podejście do zrównoważonego rozwoju stanowią filary, na których powinny opierać się strategie firm działających w branży IT. Tylko poprzez ciągłą innowację, edukację i adaptację do zmian można osiągnąć sukces i utrzymać konkurencyjność w dynamicznym środowisku technologicznym.